Veterinären har ordet

Veterinären har ordet 14

2010-10-26 21:30 #0 av: sissie

Denna gång handlar det om hjärtproblem hos hund. Detta brev skickade Canis Academy ut i Augusti 2008.

 

Jag hoppas att ni haft en underbar sommar och laddat massor av energi och D-vitamin inför hösten och vintern.

Denna månad tänkte jag ägna åt hjärtat och vad som händer när hjärtat inte fungerar som det ska. Kroppen har en massa skyddsmekanismer som slås igång när hjärtats funktion är förändrad. Till en början kan dessa förändringar gynna hjärtat och göra att systemet fungerar trots hjärtfelet. När dessa skyddsmekanismer inte längre räcker till så hamnar hunden i en så kallad okompenserad hjärtsvikt. Syftet med dessa mekanismer är att tillräckligt mycket blod ska nå de mest vitala delarna av kroppen så länge som möjligt. I korthet kan sägas att blodvolymen ökar och att blodet omdirigeras till mera centralt belägna organ.

En av de första saker som händer är att hjärtfrekvensen ökar, det gör den för att mindre mängd blod än normalt passerar ut i aorta, det vill säga stora kroppspulsådern. Receporer i aorta känner av det och siganalerar till nervsystemet, som i sin tur ser till att öka hjärtfrekvensen.

Vid till exempel dålig funktion hos klaffarna kommer blod som redan pumpats ut ur hjärtat att rinna tillbaka in i hjärtat. Hjärtmuskeln kommer med tiden att öka i volym och därmed kunna utföra ett större arbete. I de fall hjärtats väggar tänjs ut kommer hjärtats sammandragningar att bli kraftigare. Även detta är en av kroppens skyddsmekanismer.

Vid hjärtsvikt kommer den försämrade cirkulationen att innebära att blodtrycket och blodvolymen tenderar att sjunka. Ett alltför lågt blodtryck och en alltför liten blodvolym innebär en sämre blodcirkulation och risk för att cellerna i alla delar av kroppen inte får tillräckligt med syre.

Blodtrycket påverkas så att det ökar och även mängden vätska i kärlsystemet kommer att öka. Dessa mekanismer fungerar vid lindrigare hjärtfel, men har kraftiga bieffekter vid svårare fall av cirkulationssvikt. Det ökade blodtrycket och den ökade blodvolymen kommer att innebära ett ökat arbete för hjärtat.

Den ökade vätskemängden kommer att innebära att vätska passerar ut i vävnader, där den påverkar vävnadernas funktioner negativt. Till exempel kommer vid ett vänstersidigt hjärtfel vätska att passera ut i lungvävnaden, vilket ytterligare nedsätter syresättningen av blodet. Denna typ av vätska i vävnader kallas ödem, i detta fall lungödem.

Vid hjärtfel kan mekanismerna ha en positiv effekt alldeles i börja av sjukdomsförloppet. När däremot insufficiens hos hjärta och cirkulation uppkommit, har dessa mekanismer endast en negativ effekt på förloppet och bör därför motverkas. Så länge dessa mekanismer kan upprätthålla kroppens normala funktioner så kallas hjärtsvikten kompenserad. Med kroppens kompensation för till exempel hjärtsvikt menas att kroppen på olika sätt anpassas till de nya förhållandena så att dess funktioner i möjligaste mån kan fungera normalt. Vid ett kompenserat hjärtfel ses inga kraftigare symtom och hunden fungerar bra under normala omständigheter. I svårare fall kan inte längre kroppens försvarsmekanismer kompensera hjärtats försämrade arbete. Hjärtsvikten kallas då okompenserad eller inkompenserad. I detta läge är hunden i stort behov av medicinsk hjälp.

De symtom djurägaren ser när hunden har någon hjärtsjukdom kommer vanligen smygande och hunden har oftast haft hjärtsjukdom en längre tid utan att visa tydliga symtom. Symtomen kan variera beroende på vilken typ av hjärtfel det gäller, men det finns en del symtom som de flesta hjärfel har gemensamt. En ökad trötthet, sämre kondition och en kraftigare andhämtning vid motion kan ses. Hunden är inte lika livlig som tidigare och tröttnar tidigare vid motion och promenader. Hosta är också ett vanligt symtom vid hjärtfel.

Det kan ibland vara svårt att skilja på symtom från ett hjärtfel mellan de symtom som uppkommer av det naturliga åldrandet. När hunden blir äldre är det naturligt att den inte orkar på samma sätt som tidigare. Denna försämring av kroppsfunktionerna vid åldrande sker mycket olika för olika raser och för olika individer inom samma ras. Det kan också ibland vara svårt för djurägaren att skilja på trötthet som orsakas av stark värme på sommaren och annan trötthet som beror på att hunden är sjuk. Det är alltid bra att låta göra en hälsokoll på hunden då och då och speciellt när den blir äldre.

För att rätt kunna behandla en hjärtsjukdom är det viktigt att känna till vilket hjärtfel hunden har, grunderna för hur just detta hjärtfel uppkommer och hur cirkulationen i kärlen kommer att påverkas. Detta ger möjlighet att välja rätt behandling och medicinering. Genom att kombinera olika läkemedel kan trycket i vener och artärer regleras, liksom hjärtats kontraktioner vad beträffar kraft, frekvens och rytm.

Hjärtat och dess sjukdomar är ett enormt stort kapitel, så jag kommer att återkomma med mer information i senare nyhetsbrev.

Om något i brevet känns oklart eller om du har andra frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta mig. Nyhetsbreven tar upp frågor som någon av prenumeranterna frågat om, så nyhetsbreven blir vad Du vill ha dem till!

Tills nästa brev kommer så önskar jag er en trevlig sensommar!

Veterinär Ylva Trygger - Canis Academy

 

Löpsedelsbild: Cavalier King Charles Spaniel - Wikipedia Commond 2010-10-26

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-11-01 13:50 #1 av: medde

Intresssant, seciellet då jag haft en hund som dog just i hjärtfel.

♥ Cogito, ergo sum ♥ May the force be with you ♥ Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.