Utställning

Att ställa ut hunden i Finland

2010-02-27 18:21 #0 av: Ressu

Vilka regler gäller i Finland på hundutställningar och hur kan din hund bli finsk utställningschampion?

Hundutställning i Finland:

 

I Finland finns två olika sorters utställningar. Internationella och Nationella utställningar.

 

Haamuoulu0902.jpg

 

RÄTT ATT DELTA:

Rätt att delta i utställning har hundar, som är registrerade i av FCI godkänd kennelorganisation och som är Id-märkta enligt Kennelklubbens bestämmelser och som uppfyller gällande krav på hälsa.

I Finland antecknas endast resultat av hundar registrerade i Finland.

Under bedömningen får hunden inte ha munkorg el. dyl.

På utställning får ej delta

- sjuk hund

- hanhund med onormala testiklar

- tik, som ammar eller vars valpar är med

- farligt aggressiv hund

- hund, som utsatts för åtgärd i syfte att dölja fel enligt rasstandarden

- hund, vars hårrem färgats eller som trimmats i strid med rasstandarden med avsikt att dölja t.ex. långhårighet eller den verkliga hårkvaliteten

- det är förbjudet att behandla hundens hårrem, nos och hud med sådana ämnen, som påverkar färg, form eller struktur

-hund stridande mot de allmänna antidopingreglerna

-hund, som kuperats i strid med Finlands lag

Av utställningsbestyrelsen befullmäktigad person äger rätt att ta prov (t.ex blodprov) av hundarna under utställningen eller inom fem dygn efter utställningen.

Rätt att delta på utställningen har inte

- exteriördomares eller ringfunktionärs hund i enlighet med Kennelklubbens allmänna regler om jäv

- hund ägd av exteriördomare, den dag domaren bedömer på utställningen

- domaraspirants hund i den ring, där han övningsbedömer.

 

Haamuutställning.jpg

 

BEDÖMNING AV HUNDARNA:

Av domaren får man ett skriftligt utlåtande över varje bedömd hund på Kennelklubbens blankett. Utställaren erhåller kopia av utlåtandet.

Domaren kan, om han så önskar, godkänna endast av Kennelklubben godkänt veterinärintyg, och beakta det vid bedömningen, om hunden har skada som inverkar på bedömningen (t.ex. skada på svanskota eller tandlucka). Anteckning om intyget skall göras på kritikblanketten.

Om domaren konstaterat att hanhunden har onormala testiklar, bedöms den inte.

Under bedömningen får hunden inte störas. Man får inte heller försöka försämra dess tävlingsmöjligheter.

Om man på ett störande sätt försöker förbättra hundens uppträdande inne i eller utanför ringen, har exteriördomaren eller ringfunktionären rätt att ingripa.

Hund, som inte i tid infunnit sig i ringen, kan endast kvalitetsbedömas.

Hunden skall uppvisas i de tävlingsklasser, som den har rätt att delta i, om inte utställaren meddelat till bedömningsringen att hunden uteblir.

Utställningsbestyrelsen äger rätt att ge tillstånd till att hunden får bortföras före utställningens slut.

 

 

Neitioulu0900.jpg

 

KLASSER:

Klasserna man kan ställa ut hunden i är dessa:

Valpklass: Inofficiell klass vars resultat inte registreras av Finska Kennelklubben. Konkurrensbedömning för valpar, som senast dagen före utställningen fyllt 7 månader, men inte 9 månader. Domaren kan tilldela valp hederspris, om han anser den vara värd det. Den bästa hanhunds- och tikvalpen, som erhållit hederspris, deltar i tävlingen bästa valp i rasen.

Juniorklass: Kvalitetsbedömning för hundar som är mellan 9 månader (dock ska hunden vara fyllda 9 månader dagen före) och ännu inte fylld 18 månader.

Unghundsklass: Kvalitetsbedömning för hundar mellan 15 månader (fylld dagen före) och ännu inte fylld 24 månader.

Öppen klass: Kvalitetsbedömning för hundar fyllda 15 månader (fylld dagen före). Denna klass har ingen övre åldersgräns.

Bruksklassen: Kvalitetsbedömning för hundar fyllda 15 månader (fylld dagen före). Till brukshundsklassen kan man på internationella utställningar endast anmäla sådan ras, som FCI definierar som brukshundsras. På nationella utställningar kan de raser, som i Finland kan erhålla titeln brukschampion, men som inte hör till brukshundsraserna enligt FCI, delta i brukshundsklassen efter att uppnått titeln brukschampion.

Championklass: Kvalitetsbedömning för hundar som senast dagen före utställningen fyllt 15 månader och som är utställningschampion från något av FCI erkänt land eller internationell champion.

Veteranklass: Kvalitetsbedömning för hundar som senast dagen före utställningen har fyllt 8 år. Dessa kan dessutom bli Bäst i Rasen Veteran. Rasens bästa veteran, som tilldelats betyget utmärkt, får fortsätta och tävla om titeln Best in Show veteran.

Uppfödarklassen : Detta är kvalitetsbedömning, där uppfödaren tävlar med en av honom uppfödd grupp om fyra hundar av samma ras. Hundarna skall vara från minst två olika kombinationer och de skall ha bedömts med utmärkt eller mycket god på utställningen.

Uppfödaren får på utställningen tävla med endast en grupp/ras.

Om domaren anser att gruppen är tillräckligt homogen och står på en hög nivå, kan han tilldela den hederspris.

Uppfödarklassens konkurrensbedömning (KAK). Domaren placerar 4 uppfödargrupper i rangordning. Om rasens bästa grupp har erhållit hederspris, deltar den i valet av Best in Show uppfödargrupp.

 

 

Neitialand09.jpg

 

KVALITETSBEDÖMNING:

Till varje hund i varje klass (förutom valpklassen som konkurrensbedöms) tilldelas en skriftlig kvalitetsbedömning och ett prisband. Dessa prisband är (inom parentes förkortningen på finska):

Utmärkt UTM (ERI) - Ljusrosa band - (certifikatkvalitet) kan tilldelas hund, som är mycket nära idealet i rasstandarden, som visas i utomordentlig kondition, som har ett harmoniskt, jämnt lynne, som är av hög klass och som till sitt väsen är utmärkt. Dess exteriöra förtjänster är stora och felen ringa och den skall äga för sitt kön typiska drag.

Mycket god MG (EH) - Rött band - kan tilldelas hund, som äger för rasen typiska drag, som har en välbalanserad byggnad, och som är i god kondition. Några små fel kan tillåtas, men inga strukturella fel. Detta kvalitetspris kan endast tilldelas hundar av hög klass.

God G (H) - Blått band - kan tilldelas hund, som är rastypisk, men som har tydliga fel.

Nöjaktig N (T) - Gult band - kan tilldelas hund, som saknar allmänt godkända drag för rasen, eller vars fysiska kondition kunde vara bättre.

Diskvalificerad DISK (HYL) - Grått band - skall tilldelas hund, vars byggnad inte motsvarar rasstandarden, vars beteende inte motsvarar rasstandarden eller som är tydligt aggressiv, som har testikelfel, tandluckor eller bett- eller käkfel, vars färg eller hårrem är bristfällig eller som uppvisar tydliga tecken på albinism. Detta kvalitetspris kan även tilldelas hund, som har så få rastypiska drag, att den inte verkar frisk. Det kan dessutom tilldelas hund, som har enligt rasstandarden diskvalificerande fel.

Kan ej bedömas KEB (EVA) -  Brunt band - Detta kan tilldelas hund, som inte rör sig, hela tiden hoppar runt eller försöker gå ut ur ringen, vars rörelser är omöjliga att bedöma eller om hunden hela tiden undviker domaren, vilket omöjliggör granskning av bett och tänder, byggnad, svans eller testiklar, eller om det finns spår av åtgärder eller behandling, som ser ut som försök till fusk eller om domaren har skäl att misstänka, att något fel har rättats till (t.ex. ögonlock, öron eller svans). Orsaken till att hunden inte kan bedömas skall antecknas på kritikblanketten.

 

 

Neitioulu0908.jpg

 

KONKURRENSBEDÖMNING:

 I alla klasser placeras de fyra bästa (dock kräver det minst Mycket God i kvalitetsbedömningen). Dessa fyras placeringen antecknas på deras egen kritikblankett. Färgen på banden anger deras placering.

1a - Rött band

2a - Blått band

3a - Gult band

4a - Grönt band

 

PRISROSETTER:

certifikat.........................................................blå/vit

reservcertifikat...............................................ljusblå

CACIB..............................................................vit

reserv-CACIB..................................................orange

BIR-ROP..........................................................röd/gul

BIM-VSP..........................................................vit/grön

hederspris........................................................lila

 

 

Neiti160509Kp.jpg

 

VAL AV BÄSTA HANE / BÄSTA TIK:

I denna klass får hundar delta, som i junior-, unghunds-, öppen, champion-, bruks-, eller veteranklassen placerats bland de fyra bästa med betyget utmärkt.

Domaren kan tilldela certifikat CERT (SERT) åt den bästa med betyget utmärkt prisbelönade hund, som inte har de utställningsresultat, som berättigar till titeln finsk utställningschampion. Reservcertifikat resCERT (varaSERT) kan tilldelas näst bästa med betyget utmärkt prisbelönade hund, som inte har de utställningsresultat, som berättigar till titeln finsk utställningschampion.

Specialklubb och rasklubb kan, om de så önskar, anhålla om att på sin huvudutställning få utdela flera certifikat. Man kan ge ett certifikat/tjugo bedömda hundar (ej valpar), dock högst 3 för vardera könen.

Endast de hundar, som tilldelats betyget utmärkt i unghunds-, öppen, brukshunds- eller championklass kan tävla om CACIB (Internationellt certifikat). Detta kan endast delas ut på internationella utställningar.

Domaren kan föreslå CACIB (domaren har ingen skyldighet att dela ut CACIB) för den hund han anser vara bäst och reservCACIB (varaCACIB) åt den näst bästa. De skall ha erhållit betyget utmärkt.

 

VAL AV BÄST I RASEN:

Här tävlar den tik och den hane som blev vald till Bäst tik 1a BT1 (PN1) och Bästa hane 1a BH1 (PU1). Dessa gör upp om titlana Bäst i Rasen BIR (ROP) och Bäst i Motsatt kön BIM (VSP).

 

BÄST I GRUPP SAMT BEST IN SHOW:

De som vinner Bäst i Rasen fortsätter att tävla i Bäst i Grupp BIG (RYP) och där placerar sej 4 ur varje FCI grupp. Vinnarna ur varje grupp deltar sedan i Best In Show BIS. I Best In Show placeras sedan 4 hundar i rangordning.

 

 

Neitims09BIS1jpg.jpg

 

UTSTÄLLNINGSCHAMPIONAT (FIN UCH)

För att bli finsk uställningschampion krävs tre certifikat på utställning i Finland av minst tre olika domare. Minst ett av certifikaten skall ha erhållits vid minst 24 månaders ålder. Därtill kommer eventuella krav på bruksprovspris beroende på ras.

 

Detta är i grova drag hur de finska reglerna går. Är det något annat ni funderar på så är det bara att fråga =)

Önskar er alla trevliga stunder i utställningsringen!

  

// Ressu
kennel Westtorpets

-medarbetare på Cocker spaniel iFokus

 

Anmäl
2010-02-28 09:50 #1 av: sissie

Det är väldigt likt de svenska utställningarsreglerna. Självklart har ju Finland blått och vitt i sin certifikatsrosett, Svergie har ju gult och blått.

Mycket intressant.

Nystartad sajt om jänkare! CoolWrooom!

Amerikanska Bilar

Pontiacsgirls blogg

Anmäl
2010-02-28 14:36 #2 av: Ressu

Reglerna är nog ganska lika, men speciellt i kvalitetsbedömningen så går reglerna lite olika mellan sverige och Finland...

Tack =)

// Ressu
kennel Westtorpets

-medarbetare på Cocker spaniel iFokus

 

Anmäl
2010-03-02 17:53 #3 av: [Malin3033]

Vilken kanonartikel! Om jag någonsin köper en riktig "vänstervarvare" (vilket är lite tveksamt eftersom jag hoppas att nästa hund blir en brukshund) så skulle jag absolut prova att åka till Finland och ställa. =))

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.