Övrigt

BPH del 1

2015-01-11 21:01 #0 av: Kitten86

BPH är en förkortning som står för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund och är sedan maj 2012 ett nytt officiellt mentalbeskrivningsutförande som är utvecklat av Svenska Kennelklubben för att passa alla hundar oavsett ras . BPH är även öppet för den oregistrerade hunden att delta i.

Detta är första delen av två som kommer ta upp BPH eller Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund.

Utvecklandet av BPH
Under flera år innan BPH blev officiellt, vilket skedde 2012, startade SKK en kommitté för hundars mentalitet (KHM) som skulle, och har, hand om mentalitetsfrågor. KHM fick i uppdrag att utforma en ny typ av mentalbeskrivning av hund, anpassat för alla hundar(raser), då många i många år associerat MH och MT som beskrivningar/test som främst hört bruks- och tjänstehundar till. Många ägare av icke bruksraser har också ansett att både MT och MH är en skarpare typ av test/beskrivning som inte passar för alla raser och efterfrågan på en ny form av mentalbeskrivning växte fram. Man fastslog att denna nya beskrivning skulle kallas Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund eller förkortningen BPH som det är mer känt som idag. Det fastslogs att beskrivningen skulle innehålla 7 moment, med ett 8:e som valfritt, där hunden bedöms i vardagliga moment som ska ge ägaren en mycket god uppfattning om hundens mentalitet och reaktioner. Det är en beskrivning som passar både för den som har en sällskapshund likväl för uppfödaren i dennes avelsarbete. Efter att BPH momentens antal, typ och utformning slagits fast så öppnades testet för 5 utvalda raser, bl.a Shetland Sheepdog, för att kunna utvärdera testet och kvalitetssäkra det. I maj 2012 blev så till slut BPH en officiell mentalbeskrivning efter flera års arbete och förberedelser. Sju testbanor öppnades i landet inför debuten, nu för BPH och avsett för alla raser oavsett registrerad eller oregistrerad. BPH är en beskrivning som har 7 moment med ett 8:e som är valfritt. Det 8:e momentet som kan väljas att genomföras är momentet ”skott”. Mellan 2012-05-01 och 2014-12-31 arrangeras BPH officiellt och är en provperiod under vilken smärre justeringar kan komma att göras. De hundar som genomför BPH under denna första period kommer automatiskt att få sina protokollredovisningar anpassade till eventuella framtida förändringar. Redovisningen av BPH-resultaten finns i SKK's e-tjänst Avelsdata och kommer att utökas med tiden. I SKK's e-tjänst hunddata kommer det även registreras att just den hunden genomfört BPH men för mer utförligt resultat får man kika inne på Avelsdata.

MH och MT
Utöver BPH finns det andra varianter av mentalbeskrivningar som man kan göra med sin hund. Det finns MH som står för mentalbeskrivning hund där hunden ska genomgå 10 standardiserade situationer där ett antal delmoment graderas med en intensitetsskala. MH är en mentalbeskrivning som från början utvecklades och endast var till för brukshundsraser som en hjälp att bedöma den enskilda hunden och/eller rasen i stort som ett underlag för aveln. Idag är MH ett av världens mest använda tester för hundar och används idag av alla raser, inte bara brukshundsraser även om brukshundsraser många gånger har företräde till beskrivningstillfällena. Avelsdjur/individer av brukshundsras måste vara MH beskriven för att kunna få avkomma registrerad hos SKK. Även om MH är öppen för alla raser så kan MH dock endast göras av hund registrerad i SKK eller en av SKK erkänd utländsk kennelorganisation. Resultatet registreras i SKK’s hunddatabas. För att hunden ska få delta i MH ska den vara minst 12 månader gammal, vara id-märkt och vaccinerad samt ej löpa och får inte heller vara dopad enligt gällande dopningsreglemente.

MT är till skillnad från MH ett test där hunden kan bli godkänd eller icke godkänd. MT är en förkortning som står för mentaltest som är en form av mentalbeskrivning där hunden bedöms av två domare utifrån ett poängsystem där hunden efter genomgånget test blir antingen godkänd eller icke godkänd. Mentaltestet är uppdelat i två delar, som bedömer totalt 24 egenskaper, och hunden måste uppnå minst minimipoäng i båda delarna för att bli godkänd.  MT är i sin tur en del i något som kallas korning där det utöver MT även genomförs en exteriörbedömning. För hund som blir godkänd i MT så kan en exteriörbeskrivning, som är del 2 av korningen, göras där hunden bedöms utifrån rasstandarden och där hunden efter ifyllt protokoll också kan bli antingen godkänd eller icke godkänd. En hund som erhåller godkänt i både MT och exteriörbeskrivningen erhåller titeln KORAD vilket anses mycket meriterande. Resultatet registreras i SKK’s hunddatabas. 

Rätt att delta i MT har alla registrerade hundar av ras som SBK har avelsansvaret för, och som är mellan 18 och 48 månader. Registrerad hund av ras som SBK inte har avelsansvaret för, har rätt att delta i mån av plats, samt under förutsättning av att avelsansvarig special/ rasklubb inte har motsatt sig deltagande.

SBK har inte avelsansvar för shetland sheepdog.

Del 2 kommer ta upp BPH och dess moment samt utvärdering av BPH som mentalbeskrivning.

Artikeln skriven av: Kitten86

Källor:
http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/Forsta_aret_med_BPH_inkl_appendix.pdf
http://www.skk.se/PageFiles/17161/Deltagande-hundar-BPH-2012.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/BPH_informationsbroschyr_A36.pdf
http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/vad-ar-mentalitet/
http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/
http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/
http://boxerklubben.org/index.php/mental/mentaltest-hund-mt
http://avel.schaferhundklubben.se/MT-Utvardering_1
http://spkk.se/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund/

*Medarbetare på Sheltie Ifokus*

Anmäl
2015-01-12 20:46 #1 av: _Wilma

Tack Kitten86 för en intressant och informativ artikel! Glad

Sajtvärd på Sheltie IFokus

Anmäl
2015-01-28 08:36 #2 av: Jeanette Axenmo

Bra med en artikel om mentalitet, det behövs!

Anmäl
2015-01-28 19:52 #3 av: Kitten86

#2
Visst är det!
Del 2 kommer här framöver att postas också så håll utkik Skämtar

*Medarbetare på Sheltie Ifokus*

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.