Övrigt

BPH del 2

2015-01-11 21:04 #0 av: Kitten86

BPH är en förkortning som står för Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund och är sedan maj 2012 ett nytt officiellt mentalbeskrivningsutförande som är utvecklat av Svenska Kennelklubben för att passa alla hundar oavsett ras . BPH är även öppet för den oregistrerade hunden att delta i.

Här kommer del två av artikeln om BPH eller Beteende- och personlighetsbeskrivning Hund. Första delen hittar du här: http://sheltie.ifokus.se/articles/54b2d6a98e0e7478a90035a6-bph-del-1?discussions-1

BPH och dess moment
Så hur går BPH till och hur är det upplagt?

BPH beskrivningen tar omkring 30-45 minuter per hund och innehåller 8 moment där det 8:e är valfritt. Man väljer redan vid anmälan av hunden ifall man vill genomföra BPH med eller utan momentet "skott". Syftet med BPH är att få en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer bl.a. möte med främmande människa, lek, arbete och överraskningar. BPH är anpassat och öppet för alla hundar både SKK registrerade och även oregistrerade hundar. Är hunden inte registrerad hos SKK behöver hunden en sk. tävlingslicens som man ansöker om hos SKK. Kravet för deltagande hund är en ålder över 12 månader, att hunden är id-märkt och vaccinerad.

Måste du förbereda dig något inför beskrivningen då?
Nej, det behöver man inte. Ta med dig hunden, dess registreringsbevis/ tävlingslicens och ett gott humör. Några få egna godisar och en leksak som hunden gillar tas också med av ägaren/föraren och hålls gömda tills dessa efterfrågas av testledaren. Man kommer i god till till beskrivningsplatsen. Hunden får sitta kvar i bilen tills det är dennes tur. Hunden kontrolleras innan beskrivningens start mot id-märkningen för att se att det är rätt hund som beskrivs. När det sedan är hundens tur att beskrivas så kliver hund och förare (oftast ägaren men kan vara annan person) in på plan. Testledaren kommer sedan att guida föraren, och förklara moment för moment, hur hunden ska föras. Under hela beskrivningen fylls ett protokoll i som är till för att fånga hundens reaktioner och nyanser i dessa.

De olika momenten som genomförs i BPH är främmande person, föremålslek, matintresse, överraskning, skrammel, närmande person, underlag och skott där det sistnämnda är ett valfritt moment. En beskrivning av vardera moment kommer här nedan.

 1. Främmande person:
  En främmande person, testledaren, kommer fram till föraren och hunden. Här beskrivs hundens benägenhet att hälsa, hundens tendens till oro/undvikande, hundens behov av att hävda sig eller att visa underlägsenhet mot testledaren samt om hunden avvisar umgänget med aggression
 2. Föremålslek:
  Både testledaren och hundägaren leker med hunden. Momentet är till för att dokumentera lusten till föremålslek samt hundens attityd i leken.
 3. Matintresse:
  Hunden får prova att ta godbitar, både egna favoriter (ägaren tar med själv) och av standardiserade modell, ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Momentet dokumenterar hur mycket hunden är villig att jobba för att nå sina matbitar och hundens generella intresse för mat. Förhoppningen är också att fånga hundens allmänna envishet. Även hundens tendens att ta kontakt med ägaren beskrivs.
 4. Överraskning:
  En siluett av en person i halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Momentet dokumenterar hur arg och rädd hunden blir men också hur lätt den har att övervinna en negativ känslomässig upplevlese samt hur engagerad hunden är i att lösa uppgiften.
  Pop-up figur
 5. Skrammel:
  En metalltrumma med en kedja i genererar ett högt skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får fritt fram att undersöka trumman. Momentet beskriver hudnens rädlsa för ljud men även dess nyfikenhet för den annorlunda händelsen.
  Hund som kollar in skrammel
 6. Närmande person:
  En person iklädd kappa, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig hunden långsamt och i etapper. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla. Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet mäter hundens reaktioner i möte med människor som ur hundens perspektiv kan upplevas som avvikande.
 7. Underlag:
  Hund och förare går tillsammans över ett nytt och oprövat underlag. Momentet beskriver hundens eventuella osäkerhet för att gå på annorlunda underlag.
 8. Skott:
  Är ett valfritt moment. Två skott avlossas ca 50 meter från ekipaget, ett när hunden är i rörelse och ett när ekipaget står still. Momentet dokumenterar hundens eventuella reaktion på skott.

Efter genomgången bana kommer testledaren att gå igenom protokollet med dig som förare/ägare och beskriva hur din hund klarade banan och dess moment. Viktigt att komma ihåg är detta endast är en beskrivning och inget test. Hundens protokoll skickas sedan in till SKK och resultatet redovisas i sin helhet i SKK’s e-tjänst avelsdata. För att få tillgång till avelsdata behöver man som användare vid första inloggningenregistrera inloggningsuppgifter och det är gratis att använda tjänsten. Inne på Avelsdata kan du se din hunds protokoll, spindeldiagram, med de olika beteendegrupperna och beskrivarens subjektiva sammanfattning av hundens personlighet. Man kan även via spindeldiagrammet lätt jämföra den specifika hundens reaktioner med rasens medel. Även inne på SKK’s, vanliga, e-tjänst hunddata kommer det registreras att hunden genomgått BPH. Det kan ta upp till 2 veckor innan resultatet registreras/publiceras hos SKK.

Spindeldiagram

Utvärdering
Under BPH’s premiärår, 2012, sattes en målsättning att 1000 hundar skulle beskrivas (i praktiken mellan maj och november 2012) och i utvärderingen efter BPH’s premiär år blev utfallet att 1013 hundar fördelat på 126 raser genomförde BPH. Genomsnittsåldern hamnade på 2 år och 7 månader, den yngsta hundens ålder var 1 år och två dagar och den äldsta var 10,5 år. Av de 1013 hundarna som beskrevs var det 985 st som genomförde utan att bryta, av de hundar som avbröt beskrivningen så var det 7 st som beskrivaren avbröt p.g.a rädsla hos hunden. Totalt 911 st hundar genomförde BPH med skott vilket innebär att det 8:e tilläggsmomentet i det närmaste var ett standard moment. Under första året bedrevs BPH beskrivningar på 7 platser i Sverige och flest hundar, 295 st, beskrevs i Bjuv.

Under första året hamnade Shetland Sheepdog som nr 7 på listan över flest beskrivna hundar. Totalt 36 shelties, fördelat på 22 hanar och 14 tikar, beskrevs under 2012. Högst antal individer av samma ras beskrivna under premiäråret var av rasen Nova Scotia Duck Tolling Retriver med 109 st hundar.


Artikeln skriven av: Kitten86

Källor:
http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund-bph/
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/Forsta_aret_med_BPH_inkl_appendix.pdf
http://www.skk.se/PageFiles/17161/Deltagande-hundar-BPH-2012.pdf
http://www.skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/BPH/BPH_informationsbroschyr_A36.pdf
http://www.skk.se/sv/uppfodning/mentalitet/vad-ar-mentalitet/
http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/
http://www.brukshundklubben.se/hundar/mentalbeskrivning-mh/anvisningar-mv-mh-mt-korning/
http://boxerklubben.org/index.php/mental/mentaltest-hund-mt
http://avel.schaferhundklubben.se/MT-Utvardering_1
http://spkk.se/beteende-och-personlighetsbeskrivning-hund/

*Medarbetare på Sheltie Ifokus*

Anmäl
2015-02-13 08:25 #1 av: _Wilma

Tack Kitten86 för en mycket intressant artikel! Glad

Sajtvärd på Sheltie IFokus

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.